Tuesday, 18 October 2011

folder waj3109

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

Nama Kursus
Kokurikulum – Permainan
(Cocuriculum – Games)
Kod Kursus
WAJ3109
Kredit
1 (0+1)
Jam Kontak
30
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
Dua
Hasil Pembelajaran
1.    menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan  permainan di sekolah;
2.    menguasai pengetahuan dan kemahiran asas permainan ;
3.    membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam permainan; dan
4.    membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti permainan.
Sinopsis
Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia, pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan, mengetahui, latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahiran dalam permainan, pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan.

This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level, introduction on equipment, court and rules and regulation of games, knowing, training and tactical of games, games enrichment, management of court / field and team and  organizing competition.


Tajuk
Kandungan
Jam
1
Pengenalan
  • Sejarah
-       Malaysia
-       Antarabangsa
  • Peralatan dan ukuran Gelanggang
2
2
Kemahiran Asas
10
3.
Asas Kejurulatihan
  • Peralatan dan ukuran 
  • Gelanggang.
  • Kaedah latihan
  • Strategi permainan
  • Teknik latihan
  • Program latihan
6
4

Asas Kepegawaian
  •  Undang-undang
6
5
Pengurusan dan  Pengelolaan
·         Pengurusan gelanggang
·         Pengurusan pasukan
·         Pengelolaan  pertandingan
6
JUMLAH
30

Pentaksiran
Amali                               80%
Tugasan (Kumpulan)      20%
 Bacaan Asas
MSSM, (terkini). Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan

Rujukan
Tambahan
Wee Eng Hoe, 1995. Gerak kerja kokurikulum (Sukan), Shah Alam:  Fajar Bakti

Wee Eng Hoe, 1995. Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan, Shah Alam: Fajar Bakti.Panduan :

benda2 y kne ade lam folder 2 :

1) biodata
2) proforma
3) perancangan semester
4) laporan (wt refleksi setiap minggu-ikut perancangan semester 2)
5) kertas kerja
6) skema latihan (ikut group pembentangan masing2)
7) rujukan
8) lampiran

Thanks. Salam.

No comments:

Post a Comment