Saturday, 7 January 2012

sem 3

KOD
KURSUS
KREDIT
EDU 3104
Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
3 (3+0)
PIM  3105
Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah
3 (3+0)
PIM  3106
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah
3 (3+0)
PIM  3107
Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah
3 (3+0)
BAM 3102
Elektif 1: Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab
3 (3+0)
WAJ3106
Hubungan Etnik
2 (2+0)
WAJ 3107
Kokurikulum III
1(0+1)
WAJ 3108
Bina Insan Guru III
Ncp
AMP 3101
Pengalaman Berasaskan Sekolah III
Ncp

No comments:

Post a Comment