Sunday, 8 May 2011

STUDY WEEK

assalamualaikum...
moga dibawah limpahan Rahmah dan kasih sayang Allah.... Insya Allah, just simple word from the picture....


#sŒÎ*sù |MøBztã ö@©.uqtGsù n?tã «!$# 4 ¨bÎ) ©!$# =Ïtä tû,Î#Ïj.uqtGßJø9$# ÇÊÎÒÈ
Maksudnya : kemudian apabila Engkau telah berazam (Sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertawakal kepadaNya. (3 : 159)

Ok Study betul2 ye!!!!


Letakkan matlamat untuk sem ni k!!! 4.0 ok!!! hehe....
Insya Allah, moga Allah membantu kita dalam meraih kejayaan dunia.. Ingat kita belajar kerana Allah... Moga Allah memberikan yang terbaik setelah sepenuh usaha kita lakukan... Jangan lupa untuk tambah amal ibadah kita seperti:

1. Baca Al-Quran
2. Qiamulail
3. Riadah
4. Berukhuwah
5. Solat Sunat Dhuha
6.Zikir mathurat
7. Jaga solat fardhu berjemaah dan diawal waktu
8. Belajar dengan fokus


Ingat, jangan STADO!!!


May Allah help us for what we doing... Dan ALLAH  berfirman:

tA$s%ur ãNà6š/u þÎTqãã÷Š$# ó=ÉftGór& ö/ä3s9 4 ¨bÎ) šúïÏ%©!$# tbrçŽÉ9õ3tGó¡o ô`tã ÎAyŠ$t6Ïã tbqè=äzôuy tL©èygy_ šúï̍Åz#yŠ ÇÏÉÈ

Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang Yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hina.

So, doakan tuk sume ea.....
Moga kte sume dpt kejayaan dunia dan akhirat....
Amin......
Assalamualaikum.... post by : farah

No comments:

Post a Comment